Forintalapú KÖZSZFÉRA KÖLCSÖN

Mi lehet a kölcsön célja?

Használt és új lakás vásárlása, új lakás építése. Közszféra kedvezmény csak a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerint kamattámogatott forint alapú lakáskölcsön(ök) felvételéhez nyújtható.

Mit jelent a közszféra kedvezmény?

A közszférában dolgozó magánszemélyek részére jogszabályok alapján az arra jogosultak részére biztosított állami készfizető kezességvállalás.

Ha az igényelt kölcsön összege meghaladja a hitelcéllal érintett ingatlan FHB által megállapított hitelbiztosítéki értékének

  • köztisztviselők, fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai esetében – az FHB által meghatározott legmagasabb arányát,
  • ügyészek, bírák, igazságügyi alkalmazottak és közalkalmazottak esetében – 60%-át, akkor a különbözetre az állam készfizető kezességet vállal.

Ki jogosult a közszféra kedvezményre?

A köztisztviselők, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai valamint az ügyészek, a bírák, az igazságügyi alkalmazottak és a közalkalmazottak közül az, aki legalább 3 éve a közszférában dolgozik, és szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyát, illetve az állami készfizető kezességvállalásra való jogosultságát az illetékes szerv vezetője igazolja.

Ki igényelheti a kölcsönt?

A szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező magánszemély, aki a hitelcéllal érintett ingatlanban legalább résztulajdonnal rendelkezik, illetve annak élettársa/ házastársa. 

Milyen futamidőre igényelhető a kölcsön?

A futamidő minimum 5 év, maximum 20 év lehet.

Mekkora kölcsönt lehet igényelni?

A kölcsön minimális összege 1 millió forint.
Amennyiben a hitel célja lakásvásárlás, az együttes (teljes) kölcsönösszeg nem lehet magasabb

  • köztisztviselők, fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai esetében a megvásárlandó lakás adásvételi szerződésben rögzített - FHB által elfogadott – vételáránál,
  • ügyészek, bírák, igazságügyi alkalmazottak és közalkalmazottak esetében a megvásárlandó lakás FHB által elfogadott (várható) hitelbiztosítéki értéke és adásvételi szerződésben rögzített - FHB által elfogadott - vételár közül a kisebbiknél.

Amennyiben a hitel célja lakásépítés, az együttes (teljes) kölcsönösszeg nem lehet magasabb

  • köztisztviselők, fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai esetében az építésről szóló teljes költségvetés FHB által elfogadott végösszegénél,
  • ügyészek, bírák, igazságügyi alkalmazottak és közalkalmazottak esetében az építendő lakóingatlan FHB által elfogadott várható hitelbiztosítéki értéke és az építésről szóló teljes költségvetés FHB által elfogadott végösszege közül a kisebbiknél.

Milyen ingatlant fogad el az FHB fedezetként?

Kizárólag a hitelcél szerinti ingatlan lehet fedezet.

El lehet-e tekinteni a jövedelemvizsgálattól?

Nem