FHB BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL


Milyen célra igényelhető a kölcsön?

A kölcsön célja önálló helyrajzi számmal rendelkező, legalább 1 hektár területű - szántó, gyümölcsös, szőlő, valamint rét, legelő (gyep) művelési ágú  - termőföld megvásárlása. 
A kölcsön nyújtásának további feltétele, hogy a kölcsönigénylő meglévő földtulajdona és a vásárolni kívánt termőföld együttes mértéke nem haladhatja meg a 300 hektárt, illetve a 6000 aranykorona értéket.

Ki igényelheti a kölcsönt?

Birtokfejlesztési kölcsönt igényelhet az a mezőgazdasági termelő aki, nagykorú, cselekvőképes magánszemély vagy egyéni vállalkozó.
Mezőgazdasági termelő az a magánszemély vagy egyéni vállalkozó, aki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes kirendeltsége által kiállított regisztrációs igazolással, illetőleg regisztrációs számmal rendelkezik.

Milyen futamidőre?

A kölcsön futamideje minimum 5 év, maximum 20 év. A futamidő éveinek száma csak az ügyfél által választott kamatperiódus egész számú többszöröse lehet.

Mekkora kölcsönt lehet igényelni?

A kölcsön minimális összege 1 millió Ft, maximális összege 50 millió Ft, de nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) együttes hitelbiztosítéki értékének

Milyen ingatlant fogad el az FHB fedezetként?

  • termőföld
  • lakóingatlan (és a hozzátartozó garázs)
  • építési telek (beépítetlen)
  • iroda
  • kereskedelmi üzlethelység
  • üdülő

Állami támogatás

A kölcsön futamidejének első 20 évére kamattámogatás vehető igénybe. A kamattámogatás mértéke a tényleges megfizetett kamat ötven százaléka. Az adós a kamattámogatást naptári negyedévente igényelheti az illetékes adóhatóságtól.