Forintalapú ÁLTALÁNOS FÖLD-JELZÁLOGHITEL

A kölcsön célja

Az FHB általános föld-jelzáloghitelt csak termőföld vásárlására, illetve szabad felhasználásra nyújt.
Az általános föld-jelzáloghitelek típusai:

  • szabadfelhasználású általános föld-jelzáloghitel: a hitelt az FHB szántó ingatlan fedezete mellett szabad felhasználásra nyútjta. A hitel nem vehető igénybe közerkölcsöt sértő és jogszabály által tiltott tevékenységekre.
  • termőföld vásárlási általános föld-jelzáloghitel: a hitelt az FHB szántó ingatlan fedezete mellett, szántó ingatlan vásárlása céljára nyújta.

A kölcsön devizaneme

Általános föld-jelzáloghitel kizárólag forintban (HUF) igényelhető

A kölcsön futamidejére vonatkozó speciális feltétel

A kölcsön futamideje minimum 5 év, maximum 15 év.

A kölcsön ingatlanfedezetére vonatkozó speciális feltétel

A kölcsön ingatlanfedezete csak külterületi szántó ingatlan lehet, amely legalább 5 hektár egybefüggő területet kell, hogy alkosson (egy tagban kell legyen). Egy kölcsönügylethez az FHB maximum 5 tagban felajánlott szántót fogad el fedezetként.
Az ingatlanra csak olyan földhaszon-bérleti szerződés állhat fenn, amely határozatlan időre szól, és maximum három hónapos felmondási idővel megszüntethető, valamint a bérleti díj előre fizetést maximum háromhavi időtartamra engedi meg.
Termőföld vásárlási általános föld-jelzáloghitel ingatlan fedezeté(i)vel kapcsolatos további, speciális követelmény, hogy a nyújtott kölcsön legalább egyik ingatlanfedezete a hitelcéllal érintett ingatlan legyen.